Thursday, 14 March 2013

Kegiatan Ekonomi Tradisional di Malaysia (Kerja Kursus Sejarah)
  •        Bercucuk tanam
  •        Berniaga
  •        Menternak binatang
  •        Menangkap ikan
  •        Memungut hasil hutan

No comments:

Post a Comment